τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
557493

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

Η ενότητα αυτή σας παρουσιάζει την περιγραφή μερικών από τους πιο σημαντικούς τύπους οικοτόπων που συναντάμε στις περιοχές ενδιαφέροντος του έργου Accolagoons. 

Κωδικός NATURA: 119Α Υποπαράλιες αμμώδεις εκτάσεις χωρίς βλάστηση 

Κωδικός NATURA: 119Β Υποπαράλιες αμμώδεις εκτάσεις που καλύπτονται με βλάστηση 

Κωδικός NATURA: 1110 (Τύπος του Παραρτήματος 1) Αμμoσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού βάθους 

Κωδικός NATURA: 1120* (Τύπος προτεραιότητας του Παραρτήματος I) Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae) 

Κωδικός NATURA: 92 D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) 

Κωδικός NATURA: 1150* (Τύπος προτεραιότητας του Παραρτήματος I) Παράκτιες Λιμνοθάλασσες 

Κωδικός NATURA: 1210 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας 

Κωδικός NATURA: 1310 Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών ζωνών 

Κωδικός NATURA: 1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 

Κωδικός NATURA: 1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fruticosi) 

Κωδικός NATURA: 2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες) 

Κωδικός NATURA: 2190 Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών 

Κωδικός NATURA: 2220 Θίνες με Euphorbia terracina 

Κωδικός: 5360 Σχηματισμοί με Spartium junceum

Εταίροι του έργου