τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
561382

ΣΤΟΧΟΙ

  • Να ενισχυθεί το καθεστώς διατήρησης ενδιαιτημάτων προτεραιότητας στη Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου (1150* Παράκτιες Λιμνοθάλασσες, 1510* (Μεσογειακές αλυκές – Limonietalia) και στη Λιμνοθάλασσα Επανωμής (1120* (Λιβάδια Ποσειδωνίας – Posidonion oceanicae), 1150* (Παράκτιες Λιμνοθάλασσες) καθώς και ειδών ορνιθοπανίδας προτεραιότητας που φιλοξενούνται σε αυτά (π.χ. Numenius tenuirostris, Phalacrocorax pygmeus).
  • Να αποκατασταθεί το υδρολογικό και οικολογικό καθεστώς της Λιμνοθάλασσας Επανομής.
  • Να αυξηθεί η ετερογένεια των ενδιαιτημάτων μέσω της τροποποίησης της μακρο/μικρο-τοπογραφίας της περιοχής, ούτως ώστε να δημιουργηθούν νέα ενδιαιτήματα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αρκετά είδη χλωρίδας και πανίδας και να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα και η σταθερότητα του συστήματος.
  • Να επιτευχθεί αποτελεσματική διαχείριση των επισκεπτών (αναψυχικές-τουριστικές δραστηριότητες) οι οποίες έως τώρα λόγω της έλλειψης επακριβώς καθορισμένων ενεργειών διαχείρισης, ασκούν αρνητική επιρροή στο φυσικό περιβάλλον και στη βιωτή του.
  • Να ενισχυθεί η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης που θα τους ενημερώνουν και θα τους «προσκαλούν» σε συναντήσεις καθώς και στη λήψη αποφάσεων.
  • Να αυξηθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των χρηστών (τοπική κοινωνία, αγρότες, τουρίστες, άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς) μέσα από την υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής ερμηνείας, από τη δημιουργία και διανομή ενημερωτικού υλικού, με σκοπό τη συμμετοχή του κοινού, κυρίως των νέων ανθρώπων (π.χ. φοιτητών) σε δραστηριότητες προστασίας και διατήρησης της περιοχής ενδιαφέροντος.

Εταίροι του έργου