τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
557491

ΜΗ ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ

Το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του Έργου-Life «Accolagoons» περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών προβολής, δημοσιότητας και ενημέρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του:

  • Ιστοσελίδα Έργου (www.accolagoons.gr)
  • Έρευνα κοινού
  • Ημερίδα για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το έργο και τις περιοχές μελέτης
  • Ημερίδα σχετική με την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού αλλά και την ενίσχυση της «πράσινης» επιχειρηματικότητας στην περιοχή
  • Εκστρατείες πληροφόρησης κατά τη θερινή-τουριστική περίοδο (διανομή υλικών μέσων, ενημέρωση του κοινού)
  • Δημοσιεύσεις σε μέσα μαζικής επικοινωνίας
  • Συμμετοχή σε συναντήσεις/διασκέψεις/συνέδρια σχετικά με το Έργο
  • Διανομές έντυπου ενημερωτικού υλικού

Φορέας υλοποίησης: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.)

Εταίροι του έργου