τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
557494

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το έργο έληξε στις 30-9-2015. Δείτε την τελική έκθεση του Έργου (στα Αγγλικά).

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τις περιλήψεις των τελικών παραδοτέων των δράσεων του Έργου (στα αγγλικά).

Δράσεις Α2 , Α3 , Α5 , Α5 , Α7.Δράσεις C1-C2-C3-C4 (εννιαίο μεγάλο αρχείο στα αγγλικά).


Δράση D1. (στα ελληνικά)Δράσεις Ε4, Ε5
ΔΡΑΣΗ D.1

Η δράση αφορά τις ενέργειες διάδοσης και επικοινωνίας του Έργου. Στη συνέχεια παρατίθενται η περίληψη της δράσης και τα βασικά της παραδοτέα σε ψηφιακή μορφή.

Περίληψη Δράσης

Υλικά Μέσα

Α1: ACCOLAGOONS Λογότυπο ΕΛ.jpg

      ACCOLAGOONS Λογότυπο ΕΛ.Pdf

A2: Μπλοκ Σημειώσεων - εξωφυλλο

      Μπλοκ Σημειώσεων - εσωτερικό

A3: Αυτοκόλλητο με κεντρικό μήνυμα

Α4: Folder

A7: 3πτυχα αναδιπλούμενα έντυπα

      α) Έντυπο Έργου

      β) Έντυπο Περιοχής

      δ) Έντυπο Ορθής Συμπεριφοράς

Α8: Αφίσα – Χάρτης περιοχής

Α10: Αναμνηστικό υλικό

      Φάκελος

      Καπέλο

      Κάρτες

      Μπλουζάκι

A13: Σταχτοδοχείο παραλίας

Μη Υλικά Μέσα

Β2: 1. Διεξαγωγή Έρευνας κοινού (Οκτώβριος 2012)

      2. Διεξαγωγή έρευνας κοινού (Ιούνιος 2013)

Β3: Ενημερωτικές Συναντήσεις

      α) Ημερίδα Ενημέρωσης τοπικής κοινωνίας (Δεκέμβριος 2012)

Β4: Εκστρατεία Ενημέρωσης (καλοκαίρι 2013).

Εκστρατεία Ενημέρωσης (καλοκαίρι 2014).

Β7: Διανομή εντύπου Υλικού
PDF: Β7 grΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΟΡ.ΘΕ./ Π.Κ.Μ

Π.Κ.Μ.

ΟΡ.ΘΕ.

Δ.Κ.Π.

ΟΜΙΚΡΟΝ

β) Ημερίδα για την Τουριστική Ανάπτυξη της Περιοχής (Απρίλιος 2013)

Εταίροι του έργου