τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
557483

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

Η περιοχή είναι ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000, με τους κωδικούς:


Συγκεκριμένα, πάνω από 32 είδη πτηνών (, 229 kb) αναπαράγονται, τρέφονται και ξεχειμωνιάζουν μέσα σε αυτό το υγροτοπικό οικοσύστημα. Πολλά από αυτά είναι προστατευόμενα και απειλούμενα. Ειδικότερα, τα είδη Numenius tenuirostris (Λεπτομύτα) και Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα) περιλαμβάνονται στον κατάλογο ειδών προτεραιότητας για χρηματοδότηση από το μέσο LIFE.

Όσον αφορά στους οικότοπους, έχουν καταγραφεί έντεκα τύποι οικοτόπων (, 82 kb) που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας (92/43/ΕΟΚ), από τους οποίους οι δύο είναι οικότοποι προτεραιότητας. Πρόκειται για θαλάσσιους τύπους οικοτόπων με κωδικούς 1150* Παράκτιες λιμνοθάλασσες, και 1510* Μεσογειακά αλίπεδα – Limonietalia, οι οποίοι αποτελούν και το κατεξοχήν αντικείμενο διατήρησης του προγράμματος.

Στην περιοχή υπάρχουν επίσης και σημαντικά είδη ψαριών όπως Syngnathus abaster (Ταινιοσακοράφα) και Aphanius fasciatus (Ζαχαριάς) το οποίο και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της 92/43/ΕΟΚ.

 Κατάλογος θηλαστικών (, 125 kb)


    

Εταίροι του έργου