τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
557475

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Βασικός σκοπός του έργου LIFE «Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 λιμνοθάλασσα Επανωμής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου» είναι η αποκατάσταση και προστασία των λιμνοθαλασσών Επανομής και Αγγελοχωρίου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε είδη ορνιθοπανίδας και ενδιαιτήματα κοινοτικής σημασίας-υψηλής προτεραιότητας.

Συγκεκριμένα, η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στο πλαίσιο του LIFE+ Nature and Biodiversity 2009 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% με συνολικό προϋπολογισμό 1.639.770 €.

Οι εταίροι του έργου είναι:

Tο έργο διάρκειας 36 μηνών (01.10.2010-30.09.2013) διακρίνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες-παρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν 19 συνολικά δράσεις:

Α. Προπαρασκευαστικές ενέργειες, επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης ή/και προγραμμάτων δράσης
B. Τεχνικά έργα-υποδομές και προμήθεια εξοπλισμού
Γ. Δημόσια ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων
Δ. Συνολική λειτουργία και παρακολούθηση του Έργου

Επιμέρους στόχοι του Έργου Life

Χάρτης περιοχής έργου

Εταίροι του έργου