τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
526848

ΔΡΑΣΗ Α.7

Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση

H Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Strategic Environment Assessment-SEA Directive 2001/42/EC) απαιτεί την εκπόνηση μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για την αναγνώριση και εκτίμηση των πιθανών σοβαρών επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου προγράμματος δράσεων στο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής λαμβάνονται συνήθως υπόψη στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η παρούσα δράση περιλαμβάνει:

  • Εκπόνηση Στρατηγικής Εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την υλοποίηση των τεχνικών έργων που προκύπτουν από τις δράσεις A.3A.5 και A.6,
  • Διαδικασίες διαβούλευσης,
  • Επεξεργασία και υποβολή του τελικού φακέλου για έγκριση από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας.

Φορέας υλοποίησης: ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε.

Εταίροι του έργου