τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
561385

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα Accolagoons

Η θαλάσσια παράκτια ζώνη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του φυσικού περιβάλλοντος και της γεωμορφολογίας της Ελλάδας. Στη ζώνη αυτή συναντάμε ποικιλία οικοτόπων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας. Παράλληλα, συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο μέρος των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, γεγονός που επιβεβαιώνει μεν την αξία της αλλά και επιφέρει πιέσεις στο περιβάλλον.

Ένα κομμάτι αυτής της παράκτιας ζώνης, αποτελούν και οι περιοχές των Λιμνοθαλασσών Επανομής και Αγγελοχωρίου. Βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης και είναι ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές καθώς διακρίνονται από τύπους οικοτόπων που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Ειδικότερα, φιλοξενείται ένα πλήθος ειδών ορνιθοπανίδας τα οποία είναι προτεραιότητας, ενώ στο βυθό της θαλάσσιας περιοχής απλώνονται λιβάδια του προστατευόμενου είδους Posidonia oceanica, γνωστού ως «λιβάδια Ποσειδωνίας».

Αναγνωρίζοντας την υψηλή οικολογική και κοινωνικο-οικονομική αξία των λιμνοθαλασσών και της θαλάσσιας παράκτιας ζώνης της περιοχής αυτής, το έργο LIFE «Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 λιμνοθάλασσα Επανομής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου» θέτει ως βασικό σκοπό την αειφορική διατήρηση και προστασία τους μέσα από έναν σύγχρονο και καινοτόμο σχεδιασμό ολοκληρωμένης διαχείρισης.

H υλοποίηση του έργου εντάσσεται στο πλαίσιο του LIFE+ Nature and Biodiversity 2009, με συνολικό προϋπολογισμό 1.639.770 € και συγχρηματοδοτείται κατά 75% απο την Ε.Ε.

Χάρτης περιοχής έργου

ΝΕΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

24/10/2016

Την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εθελοντική συλλογή απορριμμάτων στην περιοχή του έργου.

24/10/2016
Φωτογραφίες αγκυροβολίων στα παράκτια ύδατα της περιοχής του έργου

Στα πλαίσια του έργου εγκαταστάθηκαν φιλικά προς το περιβάλλον αγκυροβόλια στην παράκτια περιοχή του έργου.

Δείτε περισσότερα...

Εταίροι του έργου